KATEGORİ » -Alt Yapı Biten Projeler

EMET HİSARCIK DEKAPAJ-KÜTAHYA

Tamamlanmış olan projemiz; Eti Maden İşletmelerine ait bor madeninde; 5.000.000 m3 dekapaj kayasının kazılması, yüklenmesi, döküm sahasına nakledilmesi, saha içi yolların yapım ve bakım işlerini kapsamaktadır.

İDARENİN ADI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ